Kuukausi: joulukuu 2014

Kasvu ELOlapsesta ELOnuoreksi

ELOlapsi syntyi Rovaniemellä keskiviikkoiltana 30.8. vuonna 2000. Lasta oli kätilöimässä 17 henkilöä, 10 äitiä ja 7 isää. Moniammatillinen osaajatiimi oli paikalla. Olihan lapsi suuresti toivottu!

Ensimmäiset 8 vuotta ELOlasta kasvatettiin huolella, rakkaudella, lappilaisella elämänviisaudella ja – opeilla. ELOlapsi oli oppivainen. Oppi rehelliseksi, hyväksi kuuntelijaksi, ymmärtäväiseksi, käytännönläheiseksi, aktiiviseksi. ELOlapsi erottui ikäisistään avoimuudellaan, rohkeudellaan, monipuolisilla taidoillaan ja vahvalla auttamisen halullaan.

ELOlapsen ollessa 8½-vuoden ikäinen, lapsen koulutukseen haluttiin satsata, antaa lapselle mahdollisuus vahvistua ja kehittää erityistaitojaan lappilaisten erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja heidän perheidensä parissa.

ELOlapsi oli innoissaan. Lappilaiset erityisperheet olivat innoissaan. Perheiden kanssa työskentelevät ammattihenkilöt olivat innoissaan. Annettiin mahdollisuus oppia uutta, kehittyä, tutustua toisiin lapsiin, nuoriin, perheisiin, toimia yhdessä ja auttaa.

Yhdessä tekeminen innosti. Yhdessä oleminen vahvisti.

Minne tahansa ELOlapsi menikään, ympäristö havahtui kokiessaan ELOlapsen tuoman positiivisuuden, lämmön, kannustuksen, rohkeuden ja lohdun toiminnallisten tuokioiden ja yhdessä tekemisen kautta.

ELOlapsen päästyä 14-vuotiaan ikään, murrosikään, reviiri kotikaupungista, Lapin pääkaupungista Rovaniemestä laajentui muualle Lappiin – lähemmäksi samanhenkisiä – lähemmäksi enontekiöläisiä, muoniolaisia, kittiläläisiä, kolarilaisia, sodankyläläisiä, kemijärveläisiä ja sallalaisia perheitä ja perheiden kanssa työtä tekeviä ammattihenkilöitä. Perheet olivat erityisperheitä, perheitä, joissa eli yksi tai useampi erityistä tukea tarvitseva lapsi tai nuori.

Pitkillä Lapin matkoillaan murrosikäisestä ELOnuoresta pitivät huolta vapaaehtoiset kummit, kuntakummit omine vahvistustiimeineen, ELOtiimeineen. Lisäksi ELOnuoren tueksi oli palkattu kaksi henkilökohtaista erityisasiantuntijaa auttamaan ja tukemaan nuoren työtä olemassa olevissa Lapin kahdeksassa kunnassa.

ELOnuoren kasvaessa ja erityistaitojen vahvistuessa nuori sai kutsuja sellaisiinkin Lapin kuntiin, joissa ELOnuori ei ollut vielä vieraillut. ELOnuorta arvostettiin ja odotettiin.

ELOnuoren miettiessään tulevaisuuttaan, elää hänen unelmissaan mahdollisuus matkustaa, tavoittaa ja tarjota yhteisöllisyyttä lisääviä taitojaan ja oppejaan kaikkien Lapin kuntien erityisperheille. Mielellään ennen täysi-ikäisyyttään eli ennen elokuuta 2018.

Kirjoittaja: Pia Ylisuvanto

ELO logo