Month: Toukokuu 2018

Erityislastenomaiset ELO Ry:n toiminta opiskelijan näkökulmasta

Olen saanut olla mukana ELO:n toiminnassa opiskelijana työharjoittelun ja opinnäytetyöni tekemisen tiimoilta. Toiminta on näyttäytynyt tärkeänä ja kattavana. Perheiden ja yksilöiden moninaisuuden kunnioitus ja erilaisuuden hyväksyntä heijastuvat lämminhenkisen järjestötoiminnan taustalta. Positiivinen ja kannustava ilmapiiri vahvistavat täysivaltaisen osallisuuden saavuttamista ja ryhmään kuulumisen tunnetta.

ELO:n toimintaa on Rovaniemen lisäksi Lapin muissakin kunnissa. Opinnäytetyöni myötä olen päässyt tutustumaan toimintakenttään vähän laajemminkin. ELO:n järjestämä vertaistuki näyttäytyy kuntien kannalta mieleisenä asiana ja sitä toivottaisiin lisääkin.

Haastateltava 2. ”Tänne pohjoiseen kaivataan lisää ELO:n toimintaa, koska olemme aika yksin. Onneksi ELO on ja sitä kautta ainakin jotain saa.”

Yllä oleva sitaatti on Lapissa asuvan erityislapsen äidin lausahdus, osa opinnäytetyötäni. Muutkin Lapin maakunnissa asuvat haastateltavat erityislasten vanhemmat tuottivat samantyylisiä ajatuksia ELO:n toiminnan suhteen. Sitä toivotaan lisää omalle kotipaikkakunnalle, sillä se koetaan tärkeäksi ja merkitykselliseksi. Tuen ja esimerkiksi tiedon saavutettavuus mahdollistuu ELO:n kautta.

 

Vertaisryhmässä oma näkemys vahvistuu kokemusten jakamisen kautta muiden, jotka ovat kohdanneet elämässään samankaltaisia asioita kanssa. Mukava yhdessäolo lisää hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta. Kokemustieto ja arjen tilanteissa tarvittavat taidot jaetaan vertaisryhmissä yhteiseksi potentiaaliksi. Toinen toistensa ymmärrys ja tunteiden kohtaaminen auttaa jaksamisessa ja positiivisen mielen ylläpitämisessä.

 

Haastattelija: Minkälainen merkitys ELO ry:llä on ollut sinulle ja perheellesi?

Haastateltava 4. ”No varmaan mulle itelle ainaki henkilökohtasesti on iso merkitys. Että varmaan sitä on niinku nähny ja kuullu niiltä toisiltaki äideiltä ja isiltä, että miten mennee ja minkälaisia ongelmia toisilla on. Ja sitten saa verrata siihen omaansa. Ja sitte on hirveästi saanu semmosta tietoaki, että minkälaista tukea on ja mitä kaikkea voi saaha ja mitä kannattaa hakea. Ja puolestakkaan en varmaan ois tienny, jos en ois ollu siellä. Ja vaikka ite netistä googlaat, niin sieltä ei löydä puoliakaan siitä, mitä kuulee yhestä vertaistuki-illasta.”

 

Kasvokkain kohtaamisen ja fyysisen yhdessä olemisen merkitys koetaan tärkeänä. Nämä muutamat lainaukset haastatteluaineistostani avaavat mielestäni osaltaan ELO:n toiminnan tarpeellisuutta.

 

Aurinkoista loppukevättä toivoen,

Leena